We use cookies to ensure that we provide you with the best experience of our site. If you continue to browse our website we will assume that you are happy to receive cookies.
To learn more about how they are used please view our Privacy Notice. [X]
select
select

Milieubeleid

Milieubeleid

Onze activiteit bestaat erin om onze klanten professionele en consumentenproducten te leveren op gebied van: multimedia, geheugenopslag, audio en video, energie, automotive producten, medische producten en netwerk- en optische markten.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat het milieu erg belangrijk is; in deze optiek willen we onze activiteiten leiden in overeenstemming met de bedrijfsethiek en de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven.

MEL engageert zich voor de volgende principes:

  • Bedrijfsmissie - bedrijfsnormen, het milieubeleid en de sociale activiteiten ondersteunen en promoten, om te streven naar een correcte toewijding en naar harmonie met het milieu.
  • Communicatie - we zullen de beste praktijken op gebied van milieubehoud en prestaties van onze handelsactiviteiten (verkoop, marketing, handelingen, productie en verdeling) onder onze werknemers en stakeholders promoten en deze mensen hiervoor opleiding geven en voldoende informatie verstrekken.
  • Kennis - we zullen kennis inzake het milieu actief ontwikkelen, integreren en met andere bedrijfsgroepen delen. Dit komt ook onze activiteiten, onze werknemers en klanten ten goede en zeker de bredere gemeenschap waarin we werken.
  • Minimaliseren - 4 R's. Wij zien het belang in van het reduceren, hergebruiken, herwinnen en recycleren in onze handelsactiviteiten. Waar mogelijk zullen we besparing in onze ontwerpen incalculeren en de impact op ons milieu minimaliseren, terwijl we er toch naar streven om de verwachtingen van onze klanten te bevredigen of zelfs te overtreffen.
  • Preventie - het is onze bedoeling om milieuvervuiling door onze handelsactiviteiten te voorkomen, om het effect op ons klimaat te verminderen door efficiënt gebruik van middelen en grondstoffen, en om tegelijk te beantwoorden aan wettelijke en andere voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieunormen waarvoor onze organisatie zich inzet.
  • Behoud - wij zetten ons in voor voortdurende verbetering door op regelmatige tijdstippen onze milieuprestaties met ons beleid, onze doelstelling(en) en streefdoel(en) te vergelijken.